Home
BRUKSANVISNING
1. Tryck fram snaran och placera den över fästingen, så nära huden som möjligt.

2. Släpp knappen och vinkla upp plockaren mot fästingen.

3. Håll kvar den gröna spetsen mot huden och vrid plockaren ett varv mellan fingrarna.. Lyft bort fästingen. Tvätta rent bettsåret. Anteckna datum och spara fästingen för ev. fästingtest.

VRID BORT FÄSTINGEN


Titta på det här mikroskopfotot av fästingens stick- och sugapparat (hypostom) så förstår du att det är väldigt svårt att dra bort en fästing hel, eftersom hullingarna griper tag i huden (det är ju det hullingar är till för). Fästingen går oftast sönder och resterna av huvudet som blir kvar i såret kan orsaka inflammation och långvarig klåda.

Vrider du bort utan att dra, släpper hullingarna lättare och när hela fästingens huvud följer med så läker bettstället snabbare. Tester har visat att det inte har någon betydelse åt vilket håll man vrider, fästingen är ju inte gängad. Med- eller motsols ger samma goda resultat.

Man kan naturligtvis också dra bort fästingen med Fästingsnaran men vi rekommenderar inte det av ovanstående skäl.