TVÅ FAMILJER

Det finns två familjer fästingar, hårda och mjuka. Alla fästingar är parasiter som suger blod från andra djur, som fåglar, reptiler och däggdjur, inklusive människor. Den hårda fästingen Ixodes ricinus, bärare av Borrelia, TBE, Ehrlichia och en mängd andra sjukdomar, förekommer rikligt i världens varma zoner. Infektionerna överförs från värddjurets blod till fästingen, men kan också överfras mellan fästingar av olika kön och mellan fästingens olika utvecklingsstadier.

Under sin livscykel genomgår fästingen olika utvecklingsstadier. Efter kläckningen övergår larven till nymf och slutar sedan som vuxen. Under varje stadium behöver fästingen ett mål blod.

850 ARTER

Vi känner till ca 850 arter spridda över världens varma zoner. Fästingar har funnits på jorden under årmiljoner. De tycker om varma områden med hög fuktighet. Normalt sitter de på ett grässtrå med sina kloförsedda framben utsträckta, för att kunna gripa fast vid ett lämpligt värddjur som passerar.

Den vanliga fästingen (I.ricinus) har inga ögon, utan använder andra sinnesorgan för att upptäcka koldioxid, dofter och värmeutstrålning såväl som rörelser i vegetationen från ett offer som närmar sig.