Lyme borrelios

Lyme borrelios orsakas av bakterier som kan förekomma i fästingens kropp. 1975 rapporterades de första fallen av borrelios i orten Lyme i Connecticut, USA. Ibland kan en ringformad rodnad ses kring bettstället. Typiskt är en mer än 5 cm stor rodnad som breder ut sig och bleknar centralt. Kontakta läkare.
Det har hänt att människor burit på sjukdomen under flera år utan att förstå att det var ett fästingbett som orsakat den. Behandlas snarast med antibiotika. Analys om fästingen är smittbärare finns att tillgå

Ehrlichia

Bakteriegruppen med namnet Ehrlichia, har varit känd i veterinärmedicinska kretsar sedan 1935. 1954 beskrevs det första fallet av Ehlichios på människa i Japan. Nu har flera Svenska fall dokumenterats, De huvudsakliga symptomen är hög feber, huvud- och ledvärk. Lever och hjärtat kan påverkas. Behandlas med antibiotika.

Ehrlichia

Bakteriegruppen med namnet Ehrlichia, har varit känd i veterinärmedicinska kretsar sedan 1935. 1954 beskrevs det första fallet av Ehlichios på människa i Japan. Nu har flera Svenska fall dokumenterats, De huvudsakliga symptomen är hög feber, huvud- och ledvärk. Lever och hjärtat kan påverkas. Behandlas med antibiotika.

Babesios

Babesios orsakas av en blodparasit som förstör de röda blodkropparna. Det finns minst 70 olika typer av Babesios i världen, av vilka åtminstone två kan infektera människor. Gulsotsliknande symptom kan uppträda